In Lidmaatschap

In Lidmaatschap

Informatie over Contributie seizoen 2021-2022

De contributie voor 2021-2022 is op de ledenvergadering als volgt vastgesteld, mede ook vanwege een verhoging die de KNVB gaat doorvoeren (een deel van de contributie moet namelijk aan de KNVB worden afgedragen).  

Soort lid

Maand contributie

Kwartaal contributie

Jaar contributie

Senioren

eur 19.50

eur 58.50

eur 234,00

Senioren 35+

eur 12.00

eur 36,00

eur 144,00

Senioren dames 25 +

eur 7.00

eur 21,00

eur 84,00

A elftal ( JO19)

eur 10.50

eur 31.50

eur 126,00

B Elftal (JO17)

eur 10.50

eur 31.50

eur 126,00

C elftal (JO15)

eur 10.50

eur 31.50

eur 126,00

D elftal (JO14)

eur 9.50

eur 28.50

eur  114,00

E elftal ( JO12)

eur 9.50

eur 28.50

eur 114,00

E elftal (JO11)

eur 9.50

eur 28.50

eur  114,00

F elftal (JO8 en JO7)

eur 9.50

eur 28.50

eur  114,00

Zaalvoetbal

eur 19.50

eur 58.50

eur 234,--

Zaal en veldvetbal

eur 22.50

eur 67.50

eur 270,--

Niet spelende leden

eur 8.00

eur 24.00

eur 96.00

Toekomst

eur niets tot 6 jaar

niets

niets

 

Achterstallige contributie

Voor de leden waarvan de contributie om welke reden dan ook is gestorneerd, is het volgende van toepassing:
De achterstallige contributie mag niet langer open staan dan 1 kwartaal en dient overgemaakt te zijn voor de eerste dag van de maand van het volgende kwartaal. Voldoet men niet hieraan, dan zal het betreffende lid een speelverbod krijgen met ingang van de datum van het volgend kwartaal. De verplichting om alsnog de contributie te betalen blijft, ondanks dit speelverbod, bestaan. Bij een overschrijving naar een andere vereniging en de speler heeft een achterstand in contributie zal S.D.Z.Z. de overschrijving blokkeren.
De spelers die dit betreft zullen  via hun leiders/trainers op de hoogte worden gebracht en dienen dus alsnog de contributie te voldoen.  

Wijzigingen.

Adreswijzigingen schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie of de secretaris van de vereniging. Wijzigingen van rekeningnummers schriftelijk of per mail doorgeven aan de ledenadministratie. Meldingen via trainers of leiders worden niet geaccepteerd.

Secretaris van de Vereniging :

Omni - Vereniging S.D.Z.Z. Postbus 84, 6900 AB Zevenaar secretaris@sdzz.nl;

Wanneer u niet op tijd wijzigingen doorgeeft dan loopt u het risico dat u de nieuwsbrief en andere nieuwsberichten van de vereniging mist.

Automatische Incasso

De contributie kan alleen per incasso (automatische afschrijving van uw rekening) worden betaald.

Een incasso mag binnen 60 dagen na een inning nog worden ingetrokken. Neem in dat geval contact op met uw bank en met de contributieadministratie (ledenadministratie@sdzz.nl). U kunt altijd een machtiging stopzetten.

Afmelden.

Een opzegging dient schriftelijk vóór 15 juni bij de Ledenadministratie binnen zijn. Ook hiervoor kunt u mailen naar ledenadministratie@sdzz.nl of gebruik maken het contactformulier. U ontvangt hiervan altijd een ontvangstbevestiging.

Opzegging bij de leider of trainer is niet geldig.

Indien uw opzegging ná 15 juni binnenkomt, bent u contributie verschuldigd voor het hele volgende seizoen (1 juli t/m 30 juni). In uitzonderlijke gevallen (bijv. verhuizing, langdurige blessure, e.d.) kan hiervan worden afgeweken.
Wanneer u gedurende het lopende seizoen opzegt, is Omni-Vereniging S.D.Z.Z. gemachtigd het resterende bedrag aan contributie voor dat seizoen ineens te incasseren.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!