Cookie beleid SDZZ

De website van SDZZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Functie vrijwilligerswerk

Functie vrijwilligerswerk

Functies vrijwilligerswerk.

Welke soort diensten zijn er

Er zijn vier soorten diensten n.l.:

 • Activiteiten
 • Onderhoud en schoonmaak kantine en accommodatie
 • Bar- en keukendiensten
 • Kaderfuncties

Wat ga ik doen als ik voor Activiteiten kies?

Onder activiteiten vallen bijv:

 • Meehelpen organiseren van een voetbaltoernooi, feestavond of een speciale ( jeugd) activiteit zoals het sinterklaasfeest en winteractiviteiten.
 • Meehelpen opbouwen. afbreken van de Bazaar kramen in juni
 • Fluiten van pupillenwedstrijden
 • Steun bieden aan de Jeugd Activiteiten Commissie.
 • Zaterdagdiensten/bardiensten op zaterdag.
 • Organisatie Kerstbroden Actie en Grote Club Actie

Natuurlijk word je door leden van de diverse commissies begeleid.

Wat ga ik doen als ik voor onderhoud en schoonmaak kies?

Dan help je met onderhoudswerkzaamheden tijdens de klusdagen, zoals schuren, snoeiwerkzaamheden,schilderen en kleine reparaties. Of met schoonmaakwerkzaamheden zoals opruimen,vegen,dweilen en poetsen. In overleg met de commissie wordt met je afgesproken wat de werkzaamheden zijn.

Wat ga ik doen als ik voor Bar- en keukendiensten kies?

Dan help je achter de bar met het bedienen van kantinebezoekers. Denk aan het inschenken en afrekening van koffie,limonade en misschien wel het tappen van bier. Ook kun je meehelpen in de keuken met bijvoorbeeld patat en snacks bakken. Je mag ook mee komen helpen schoonmaken, Je wordt door de kantinebeheerster begeleid.

Wat ga ik doen als ik voor een kaderfunctie kies?

Heeft u ervaring op het gebied van besturen of heeft u ervaring in het begeleiden/trainen van een elftal of het fluiten van een jeugdelftal kies dan uit de lijst “Totaal functies S.D.Z.Z.”. 

Totaaloverzicht functies Voetbal Omni Vereniging S.D.Z.Z.

Verwijzing Bestuur / commissie / overig Functienaam

Hoofdbestuur:

1.1 Voorzitter (lid dagelijks bestuur)

1.2 Secretaris (lid dagelijks bestuur)

1.3 Penningmeester (lid dagelijks bestuur)

1.4 Bestuurslid voetbaltechnische zaken senioren

1.5 Bestuurslid jeugdzaken

1.6 Bestuurlid commerciële zaken

1.7 Bestuurslid PR

1.8 Bestuurslid vrijwilligerszaken

1.9 Bestuurslid kantine zaken

1.10 Medewerker ondersteuning penningmeester( geen lid van HB)

Jeugdbestuur:

2.1 Voorzitter jeugdcommissie (lid van het Algemeen Bestuur)

2.2 Secretaris jeugdcommissie

2.3 Penningmeester jeugdcommissie

2.4 Wedstrijdsecretaris jeugd

2.5 Voorzitter Technische zaken

2.6 Voorzitter Materialenbeheer

2.7 Voorzitter PR/Sponsoring

2.8 Ledenadministratie Jeugd

2.9 Algemeen lid

2.10 Medewerker ledenwerving jeugd

Overige zaken Jeugd

3.1 Technisch Jeugdcoördinator

3.2 Jeugd coördinator A t/m F

3.3 Scheidsrechters coördinator

3.4 Jeugd scheidsrechter jeugd

3.5 Jeugdtrainer

3.6  Keeperstrainer jeugd

3.7 Jeugdleider

3.8 Activiteiten commissie voetbal/Toernooicommissie

3.9 Lid van de jeugdactiviteiten

3.10 Medewerker/ster loterij op zondag

3.11 Medewerker organisatie pupil vd week

Seniorencommissie

4.1 Voorzitter seniorencommissie ( lid van het Algemeen bestuur)

4.2 Algemeen lid seniorencommissie

4.3 Wedstrijdsecretaris senioren

Overige zaken Senioren

5.1 Hoofdtrainer selectie

5.2 Assistent-trainer selectie

5.3 Trainer overige senioren elftallen

5.4 Keeperstrainer senioren elftallen

5.5 Elftalleider senioren elftallen

5.6 Assistent scheidsrechter selectie

5.7 Verzorger selectie / sportmasseur / fysiotherapeut

5.8 Ledenadministratie

5.9 Consul

5.10 Gastvrouw op zondag

5.11 Medewerker/ster entree heffen

5.12 Omroeper bij 1e elftal

Kantinecommissie

6.1 Voorzitter barcommissie (lid van het Algemeen Bestuur)

6.2 Bar/keuken medewerker/ster

6.3 Medewerker financiën

6.4 Medewerker schoonmaak kantine

6.5 Roostercoördinator

Terrein en onderhoudcommissie

7.1 Voorzitter commissie onderhoudszaken

7.2 Lid van de commissie onderhoudszaken

7.3 Medewerker schoonmaak kleedkamers

7.4 Medewerker onderhoud velden

Vrijwilligerscommissie

8.1 Hoofd vrijwilligerszaken (lid van het Algemeen bestuur)

8.2 Roostercoördinator

Kascontrole commissie

9.1 Lid kascontrole commissie

Evenementen commissie

10.1 Medewerker/organisator div activiteiten o.a vrijwilligersdag- kerstbingo

Redactie De Stem

11.1 Voorzitter clubblad De Stem

11.2 Redactielid “De Stem”

Websitebeheer

12.1 Webmaster

12.2 Designer Website

PR/Sponsorcommissie

13.1 Voorzitter sponsorcommissie

13.2 Lid sponsorcommissie

13.3 Medewerker contractbeheer

13.4 Medewerker Fanshop

13.5 Medeweker PR

De Vrienden van SDZZ

14.1 Voorzitter

14.2 Medewerker/ster

Club van 100

15.1 Voorzitter

15.2 Medewerkers

Spelregels vrijwilligersbeleid voetbalvereniging SDZZ

Het bestuur van voetbalverening SDZZ wijst inzake verzekeringen op het volgende/ Alle vrijwilligers zijn verzekerd via de Gemeente Zevenaar. Verder gaat SDZZ er van uit dat iedereen persoonlijk verantwooordelijk is voor de volgende verzekeringen :

 • Een aansprakelijkheidsverzekering (WA)
 • Een ongevallen verzekering
 • Een autoverzekering
 • Een auto – inzittendenverzekering.

Voor de praktische invulling van het bovenbeschreven vrijwilligersbeleid zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels zullen elk seizoen getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig aangepast.

De volgende spelregels/uitgangspunten zijn van toepassing :

 1. (ouders(s)/verzorgers van ) leden kunnen aan het begin van iedere seizoen hun voorkeur voor het vervullen van een vrijwilligerstaak kenbaar maken aan de vrijwilligerscoördinator). Op dat moment kunnen ook voorkeurstijden worden doorgegeven. Bij een tekort aan vrijwilligers voor één van de taken, kan een vrijwilliger ook verplicht ingedeeld worden op een andere dan zijn/haar voorkeurstaak.
 2. (ouders(s)/verzorgers van ) leden die geen voorkeuren doorgeven worden door de vrijwilligercoördinator ingedeeld
 3. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de verplichting voortkomend uit het vrijwilligersbeleid.
 4. De roosters voor het vervullen van vrijwilligerswerk zullen worden gepubliceerd op de website.
 5. Is een taak eenmaal ingeroosterd dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen.
 6. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. De betrokkene worden daarover zoveel mogelijk van te voren ingelicht.
 7. Uitgevallen diensten hoeven niet te worden ingehaald. Het lid of de ouder/verzorger die voor de taak staat ingeroosterd is zelf ingeroosterd voor om zich te overtuigen dat er ook daadwerkelijk niet gespeeld wordt. Bij algehele afgelasting kan het voorkomen dat andere activiteiten worden georganiseerd.
 8. Leden of ouder/verzorger van leden die in omstandigheden verkeren die hen het uitvoeren van een vrijwilligerstaak of functie onmogelijk maakt, kunnen bij de vrijwilligercoördinator een met redenen omkleed verzoek indienen om uitgezonderd te worden van een taakplicht. De vrijwilligercoördinator is bevoegd om een besluit te nemen over dit verzoek.

Om te komen tot een goed functionerend vrijwilligersbeleid is het noodzakelijk toezicht en controle te houden op de invulling van het vrijwilligersbeleid. Daarvoor is er een commissie in het leven geroepen en die wordt voorgezeten door de coördinator.

De voornaamste taak van deze commissie is het uitvoeren, administreren ( en opzetten van een sluitend systeem hiervoor), coördineren en handhaven/controleren van het uitgezette vrijwilligersbeleid. Daarnaast kan deze commissie voorstellen aan het bestuur doen voor het verder vormen en waar nodig bijstellen van dit vrijwilligersbeleid.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!