Cookie beleid SDZZ

De website van SDZZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ.

Samenvatting.

Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart SDZZ dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Daardoor komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers. In het verleden zijn verschillende acties geweest om meer vrijwilligers te vinden, helaas zonder veel resultaat. Dat is de reden,waarom het Bestuur van SDZZ, besloten heeft beleid te maken, dat deze situatie gaan verbeteren. In 2013 is er een klein commissie onder leiding van coördinator John Kummeling in het leven geroepen, om het vrijwilligersbeleid van voetbalvereniging SDZZ te ontwikkelen. In verschillende stappen is door de commissie het plan opgesteld en gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van Oktober 2013. Vervolgens is het vrijwilligersbeleid met algehele stemmen aangenomen.

Het vrijwilligersbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Je mag lid worden van Omni-vereniging SDZZ;
 • Je hebt dan recht op het spelen van wedstrijden,maar
 • Je hebt de plicht om bij te dragen in de organisatie van SDZZ.

De essentie van het plan is, dat vrijwilligerswerk verplicht wordt voor alle leden vanaf 17 jaar. Per seizoen moet men 3 x 3 uur verenigingsdiensten verrichten. Voor de ouders of verzorgers van de jeugd van S.D.Z.Z. is een uitzondering gemaakt en bestaat deze verplichting niet.

Wel willen wij een dringend beroep op hen doen om een aantal werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.

Als het betreffende lid zijn of haar vrijwilligerstaak- of functie dat jaar niet heeft uitgevoerd, dan wordt aan het eind het seizoen € 40,-- in rekening gebracht en vervolgens zal inning plaatsvinden door automatisch afschrijving van zijn of haar bank- of giro rekening.

Leden en ouders/verzorgers van spelende jeugdleden dienen aan het begin van het seizoen aan de coördinator door te geven welke vrijwilligerswerk zij willen te gaan doen. Een overzicht van werkzaamheden en functies vindt U hieronder.

Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren is er een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen, die door de coördinator zal worden aangestuurd. Deze commissie zorgt ervoor, dat de daarvoor in aanmerking komende leden of ouders van leden worden ingedeeld in de verschillende functies of taken en waar nodig worden ingeroosterd. De vrijwilligerscoördinator zal aan het bestuur rapporteren.

In het voor u liggende plan worden de te vullen functies en taken beschreven, alsmede de spelregels van ons vrijwilligersbeleid. Het is de bedoeling dat het plan met ingang 2015/2016 definitief in werking treedt.

Al met al hoopt het bestuur dat met dit plan de komende jaren alle activiteiten en faciliteiten gehandhaafd kunnen blijven, en wij daarmee de continuïteit van de vereniging kunnen waarborgen.

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid.

Uitgaande van eerder geformuleerde motto:

 • Je mag lid worden van Omnivereniging SDZZ;
 • Je hebt dan recht op het spelen van wedstrijden,maar
 • Je hebt de plicht om bij te dragen in de organisatie van SDZZ.

Heeft het bestuur van SDZZ de volgende uitgangspunten geformuleerd voor het vrijwilligersbeleid:

 • Voetbalvereniging SDZZ doet een beroep op een ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.
 • Voetbalvereniging SDZZ vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daarin bij en hebben daar zelf baat bij.
 • Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder lid dan wel de ouders(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden tenminste één vrijwilligerstaak vervult. Jeugdleden vanaf 16 jaaar en ouder kunnen in plaats van hun ouder of verzorger een vrijwilligerstaak vervullen m.u.v. een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken. Hier geldt een minimum leeftijd van18 jaar. Junioren scheidsrechters die als vrijwilligers door de coördinator worden geaccepteerd en voldoende wedstrijden fluiten in 1 seizoen, hebben daarmee ook een vrijwilligerstaak verricht.
 • Nieuwe leden of ouders van jeugdleden dienen bij inschrijving op het vrijwilligersbeleid worden gewezen.
 • Om een goede positie aan het begin van ieder seizoen te krijgen worden de leden verplicht hun voorkeur van een vrijwilligerstaak kenbaar te maken en ook eventuele voorkeuren t.a.v. tijden waarop dit gewenst is om te vervullen. Bij een tekort aan vrijwilligers voor één van de taken kan een vrijwilliger ook verplicht ingedeeld worden .
 • De roosters voor het vervullen van de taken zullen worden gepubliceerd op onze website.
 • Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij SDZZ, zoals geformuleerd in Normen en Waarden van voetbalvereniging SDZZ.
 • Voetbalvereniging SDZZ stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainers- en scheidsrechteropleidingen.
 • Voetbalvereniging SDZZ zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarden.
 • Het bestuur van voetbalvereniging SDZZ stelt zich ten doel het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!